E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...İkinci Bir ´Soğuk Savaş´ Başladı mı?!.”/ 15 Temmuz 2005
(Çağrışım / 10. ``...acaba hatırlayan çıkacak mı? 70`li yıllar, Bilgi Yayınevi `nde danışmanım; Salvador Allende , ülkesi halkının oyları ile iktidara gelmiş, bu yiğit solcu lider; ABD `nin tertip ve telkinleriyle bir darbe düzenlenerek alaşağı edilmiş; Allende , Başkanlık Sarayı`nı terk etmemiş, elinde tabancası, vuruşarak ölmüştü. İşin gerçek mahiyetini, kamuoyuna anlatmak amacıyla, Yayınevi`ne Armando Uribe `nin yazdığı, tepeden tırnağa belge, kitabın çevrilmesini önerdim; Devamını Oku...


“...Her ´Etkinin´, Bir ´Tepkisi´ Vardır!..” / 13 Temmuz 2005
`... güler misin, ağlar mısın?` İhtilâl İmalâtçıları `nın, eski Sovyet Cumhuriyetlerini, `armut piş ağzıma düş` yöntemiyle, `Sistem` den yana geçirmesi, yetmiyormuş gibi, yeni projeler, yeni kuruluşlar tasarlamışlar: (Tesbit / 12 ``... gezginci ihtilâl tüccarları, bir memlekette `demokratik ihtilâli` başarınca (yâni, işi bitirince) ne yapacaklar? Oturacaklar mı? Hayır, bu defa başka `hedeflere` yönelecekler: nereye mi, orası belli, eski Sovyet İmparatorluğu toprakları üzerinde,  Devamını Oku...


“...´Küreselleşme´ye, ´Küresel´ Tepki!..” / 11 Temmuz 2005
``... Evet tabii, insanın aklına, o kaçınılmaz soru geliyor: Sosyalist Blok `un, Demokrasi `yi seçmiş halkları, bu kadar mı saf? Nasıl `İhtilâl Ticareti` yapan, bu imalatçılara , unutamayacakları fırsatlar veriyorlar? Gerçekten sorulacak, cevabı şiddetle tartışılacak konudur bu! (Çağrışım/9. ``... Sanırım her şey, Edvard Şevardnadze `nin, 1984 `te bir kış akşamı Gürcistan `daki Pinsunda `da, Gorbaçof `a söylediği şu sözlerle başlamıştır: ``... her şey çürümüş,  Devamını Oku...


“...Hasmın Gücünü, Hasma Yöneltmek!..” / 8 Temmuz 2005
(Tespit/10. ``...sıra geldi, aynı anda, iki ayrı duyarlığı, yükseltme kampanyasına; bu harekâtın en hassas noktası; ilki, seçmenlere, seçmenlik haklarını öğretmek; ikincisi, seçime katılın kampanyası; `kokuşmuş` ve diktacı rejime karşı çıkmak! Her iki kampanyanın da, kendine mahsus logosu, sloganları, afişleri vs. olacak! Gerçekte her iki operasyon da, aynı `devrimci` ekip tarafından oluşturulacak ama, bu, kesinlikle gizli kalmalı, bilinmemeli; aksi halde, tarafsız gibi görünen ilk kampanya, Devamını Oku...


“...´Komplo Teorisi´ mi, ´Aynıyla´ Hakikat mi?!..” / 6 Temmuz 2005
Çağrışım/ 7. ````...o ``komprador alafrangaları`` nı elbet tanımaktasınız; Vincent Pauvert ``in gözlerimizin önüne, şahitli ispatlı serdiği gerçekleri duyunca, mutlaka dudak büker; belirgin istihfafla: ````...- canım bütün bunlar, ``Komplo Teorileri``nden ibaret`` diye, burun kıvırırlar. Bu bana kimi ve neyi hatırlatıyor, söyleyeyim mi? Fransa ``da Nazi işgalini yaşamış, onlara karşı silâhlı direnişe katılmış, ``camarade`` Paul ``ü ve onun, bu çok bilmiş kazlara verdiği müthiş cevabı: ```` Devamını Oku...


“...Benzetmek Gibi Olmasın!..” / 4 Temmuz 2005
... Nerede kalmıştık? Din, iman, ahlâk, hukuk tanımayan `İhtilâl İmâlatçıları` nın; `insan hakları`, `özgürlük` ve `demokrasi` adına, ne rezillikler yaptığında mı? Yeryüzünün `otoriter` rejimlerine, -o otoriterliğin sebeb-i aslisi, aslında kendisi değilmiş gibi- `Batılı, Beyaz ve Hırıstiyan` Emperyalizm `in; bir avuç `profesyonel sabotajcı` yı nasıl örgütleyip, `demokrasi` yi nasıl kurtardığında (!) mı? İlk aşamayı, belli başlı aktörlerinin ağızından dinlemiştik; sıra geldi üçüncü,  Devamını Oku...


“...´Marka´yı Bir Gecede ´Yaymak´!!..” / 1 Temmuz 2005
Çağrışım/5 ``...şimdi diyeceksiniz ki, ne alâkası var; o iş başka, bu iş başka. `Cumhuriyet` le `Demokrasi` arasında, Regis Debray `nin altını çizdiği, önemli farklar olabilir; bunun neresi `İhtilâl İmâlatçıları` na dokunuyor. Doğrusu ben de sonradan fark ettim ama, dokunuyor; hem de ayrıntılara değil, doğrudan doğruya `esâsa tâallûk eden` bir dokunma bu! Tutsaklığı, ticarete dönüştürmek! Debray, ne diyordu? `Cumhuriyet liselerinin son sınıflarında Felsefe okutulur.`  Devamını Oku...


“...´İhtilâl İmâlatçı´sının ´Ticaret´ Yolları!..” / 29 Haziran 2005
...insan düşünmeden edemiyor: Fransız İhtilâl-i Kebir `inin uluları, sözün gelişi St-Juste, Marat ya da Robespierre ; tıpkı onlarınki gibi, adı `ihtilal` amacı `demokrasi` olan bu soytarılıkları işitselerdi, acaba ne derlerdi? İsterseniz daha yakınlara gelelim; 1917 Sovyet İhtilâli `nin en önemli liderleri Vladimir İlyiç Lenin, Trotstky, Zinovyef, Bukharin, Sultan Galiyef, Radek ve diğerleri; `Mazlumlar Dünyası` na, aydınlık bir yol açabilmek için; ne sürgünlere gitmiş, nasıl kurşuna dizilmiş; Devamını Oku...


“...´İhtilâl İmâlatçıları´nın, ´Esrârı´!..” / 24 Haziran 2005
(Çağrışım/2. ... derginin kapak konusunu görür görmez, önce hayıflanıyor, sonra meraklanıyorum; hayıflandığım bizdeki holding basınında da, adı `ilerici`ye çıkmış basında da, sorunu ele alıp tartışan, inceleyen, irdeleyen yazıların çıkmaması; meraklandığımsa, son derece ilginç bu konuyu, benzer çalışmalarını bildiğim, -hatta Sırbistan `daki İhtilâl (!) üzerine yazmış olduklarını, size de aktardığım - Vincent Javert `in araştırıp araştırmadığı! Devamını Oku...


“...´Dip Dalgası´nın İlk ´Darbesi´...” / 20 Haziran 2005
(Tesbit/1. ``...geçen gün, İlhan `ın (Selçuk) `Pencere` sinden bakıyorum; üzerinde nedense pek durulmayan, o vahim gerçeği; açık ve seçik olarak, tesbit ettiğini gördüm: ``...ABD, Irak`a kuzeyden girmek için, büyük çaba harcamış; Ecevit başkanlığındaki üçlü koalisyonu yıkarak, yerine AKP`yi oturtan operasyonu tezgâhlamıştı; ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı...`` ``...ünlü `tezkere` Büyük Millet Meclisi`nde onaylansaydı; Devamını Oku...


“...Fakat Arkadaşlar, Ölmeyeceğiz!..” / 15 Haziran 2005
O tarihte Topçu Alayı (42`nci mi?) Menemen `deydi (İzmir) ; kasabaya yakın bir yerde, giderken önünden geçiliyor; 30`lu yılların başı olmalı, bizi büyüten Emine Nine `miz - Emirâlem köylüsü, ailenin emektarı- eliyle Değirmen Dağı `nı göstererek, demişti ki: ``-...biz teee, şu karşıda otururduk; o sabah gâvur mızıkasını döve döve Menemen`e girdi; ağlayarak seyrine baktık!..`` Türk halkı için `ecnebi` nin `sıfatı` `gâvur` du. Nice yıllar sonra, 48 Tümen Muhabere Bölüğü `nde (Erzincan) ,  Devamını Oku...


“...´Cumhuriyet Paşası´” / 13 Haziran 2005
Bilmem benden başka, hatırlayan çıkar mı? `40 Karanlığı` nda, ancak birkaç sayı çıkabilen `solcu` dergilerden birinde (belki Yeni Edebiyat , belki Ses ), Hasan İzzettin `in (Dinamo) hem Nazilere, hem de ülkemizdeki Nazi yandaşlarına çatan bir şiiri yayınlanmıştı: birkaç mısrâı hâlâ ezberimdedir: ``... Emekli general Emir Erkilet / sen anlayamazsın nedir hürriyet! / emekli general Ali İhsan / sen anlayamazsın nedir insan!..`` Adı geçenler -ve tabii başkaları da- `Mihver` Devamını Oku...


“...Ne de, ´Demokrasi´ Ya?!..” / 10 Haziran 2005
Belgin`in (Sarmaşık) kitabı, hangi adı taşıyordu? ``Ulusal Siyaset Kavgası`` değil mi? Aslında, aziz dostum Erol Manisalı `nın, kitapla ilgili olarak yazdığı yazının başlığı, eserin muhtevasını adeta özetliyor: ``Sömürgeleşme Sürecinde, Askerler ve Siviller!`` (Cumhuriyet, 9 Mayıs 05) Ayrıca, `ulusal siyaset kavgası` nda, özgürlüğü ve demokrasiyi kimselere bırakmayan Media `mızın; davranışının ne derece utanç verici olduğunun nasıl belirtildiğini, son derece güzel özetlemiş: Devamını Oku...


“...´Dip Dalgası´nın Fransa´da Verdiği Ders!..” / 8 Haziran 2005
...düşündüm, Belgin `in (Sarmaşık) yeni çıkan kitabı, yoksa bir `ilk` midir? Türkiye `nin kaderinin (geleceğinin) tartışıldığı bir süreç içinde, tartışanların kaleminden olayı aktaran; ayrıca, dikkatin yoğunlaştığı gerçekleri; iki önemli ismin, ( Süleyman Demirel `le Erol Manisalı ) ilginç yorumlarıyla değerlediren, benzer bir eser bilmiyorum. Kitabını takdim ederken, Belgin (Sarmaşık) , olayın boyutlarını özetlemiş, diyalektik önemini şöyle anlatıyor: Devamını Oku...


“...´Emperyalizm´in Vazgeçemediği!..” / 3 Haziran 2005
..o fikir bende, ilk defa nasıl ve nerede, bu kadar açıklığa ve netliğe kavuşmuştu? Geçen gün bunu düşündüm. Sanırım, Paris `ten son dönüşümdü; geminin kıç güvertesindeyim, çevremizde vahşi bir martı kalabalığı dönüyor; Marsilya limanı, her geçen an, biraz daha uzaklaşmaktadır; mevsim ilkbahar, havada yağmur yüklü bulutlar; içimde birbirini tamamlayan, iki duygu: 1) Paris`e de, Avrupa`ya da elveda; bir daha buralara gelmeyeceğim! (Gerçekten gitmedim) Devamını Oku...


“...Aralarındaki, En ´Önemli´, ´Asıl´ Fark?..” / 27 Mayıs 2005
...bilmem okudunuz mu? Can `ın (Dündar) , geçenlerde Milliyet `te, son derece ilginç bir röportajı yayımlanmıştı; ünlü `sermaye derebeyi` Soros `la konuşmuş, hani şu Macar olup da, Amerikalı geçinen! Soros`un saptadığı... Soros `un Türk işadamlarından söz ederken, önemli bir saptaması var; diyor ki ``onlar farklı, diğerleri, münhasıran kendi çıkarlarını düşünürler, gerisi vız gelir, oysa sizinkiler, ülkelerinin çıkarını göz ardı etmiyorlar!`` Aklımdan ne geçti dersiniz?  Devamını Oku...


“...Hıristiyanlıkta, Doğu/Batı Çelişkisi!..” / 23 Mayıs 2005
...kendisini, ciddi ciddi, `ileri ci` zanneden, `komprador alafrangası` Türk Aydını; eğer sorun derinliğine kurcalanırsa, görülür ki `şifâhi` dir; bilgi dağarcığı hafif, kulaktan dolma! Çünkü ne doğru dürüst kitap okur, ne de okuduğunu doğru dürüst anlar. Yok canım, hemen kızmayın, elbette istisnaları mevcut, eski bir dostum, Özdemir (İnce) , son zamanlarda bunun, güzel bir örneği; elbet, başkaları da var, sözüm onlara değil!.. `Büyük bir model!..` Niye durduğum yerden, Devamını Oku...


“...Bu ´tartışmalar´, Niçin ´Lüzumlu´?..” / 20 Mayıs 2005
... `Akıl` mış, yok metod `muş, dahası, sentez `miş; bu adam nelerle uğraşıyor yahu? Hem niye `eski defterleri` yoklayıp duruyor; bunun sırası mı, içinden çıkamadığımız kötü şartlar altındayız, `çıkış yolu` nu aramamalı mıyız? Peki o, neden böyle yapmıyor? İsmet Paşa `ya takmış.. vs.` İçinizden biri, geçenlerde, okurlara ayrılan sayfada, buna benzer bir şeyler yazmıştı: Yakınıyor... O farkında değil: Aslında bu yazılar, tam da böyle -yüzeysel ve duygusal-  Devamını Oku...


“...Sultan Galiyef, ´Haklı´ Çıkmadı mı?...” / 16 Mayıs 2005
... yok efendim, telâşa mahal yok; Komünizm propagandası filân yapılmayacak; niyetim, Beynelmilelci Komünizm `de bile, `ulusalcılığın`, `ulusal sentez` in, ulusal aydın` ın önemine işaret etmek! Tek ülkede sosyalizm, ulusalcılıktır Malûm-u âliniz, Bolşevikler `in `Beynelmilelciliği` , ancak `yoldaş` Zinovyef `in Komintern `in başında bulunduğu müddetçe sürmüş; `yoldaş` Stalin, 1921 `den başlayarak, `Tek Ülkede Sosyalizm` şiârıyla, diyalektik olmakla beraber,  Devamını Oku...


“...´Dil Devrimi, Kaçınılmazdı´, Ama!..” / 11 Mayıs 2005
Gâzi `nin, şirâzesinden çıkan `Dil Devrimi` yle, `bir çıkmaza saplamışızdır` dediği Türkçe `yi; `dinsel` den `ulusal` a -yâni `ümmet` kültüründen, `millet` kültürüne- ait kılabilmek için, ne türden incelemeler yapıldı; hangi diyalektikle sorun çözülmüştü? `...Ümmetten millete geçerken... ( Çağrışım / 4. ``...aslında Osmanlıca `nın Türkçeleşmesi zorunluydu; değil mi ki feodal `ümmet` toplumundan, burjuva `millet` toplumuna geçiliyor, böyle olması doğal! Başka toplumlarda da, böyle olmuş...`` Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji