E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...men dakka dukka!..” / 9 Mart 2005
Tespit/1. ``... `Beyaz, Hıristiyan ve Batılı` Emperyalizm, Ortadoğu` ya hâkim olmasını sağlayan Sevres Antlaşması `na ne çok sevinmişti; bu antlaşmanın, `Ulusal Demokratik Devrim` i gerçekleştiren, `Anadolu İhtilâli` tarafından yırtılıp atılması; üstelik Türkiye `nin, dünya siyaset sahnesine `Mazlumlar` ın mümessili gibi çıkması, Emperyalizm `in başkentlerini çileden çıkardı. Yanılmıyorsam, bu mevzuda en `dobra dobra` konuşan Batı `lı gazeteci, New-York Times `tan Henry Morgenthau olmuştur;  Devamını Oku...


“…Herşey ´Gün Gibi Açık´… ve Ortada!...” / 7 Mart 2005
...Nerede kalmıştık? Bunu bilmeyecek ne var? CHP `yi tartışıyorduk? Arkasını getirmek için, önceki `tespitlerimizi` hatırlasak, galiba iyi olacak: Şöylece özetleyelim... 1/ Müdafaa-i Hukuk Doktrini , önce Anadolu halkının, arkasından bütün yeryüzü mazlumlarının, `hürriyet ve İstiklâli` için; mâhiyeti ve yapısı `Sol` da oluşturulmuş, Anadolu İhtilâli `ni öngörüyordu. Bunun en iyi kanıtlarını, a) Halk Zümresi platformu, b) İlk Meclis`teki her iki siyasi partinin, düpedüz Komünist oluşu  Devamını Oku...


“...´İç Muhâlefet´, ´Millî´miydi?!..” / 18 Şubat 2005
...meraklısı elbette hatırlayacaktır, Leopar`da (`Il Gatttapardo`, 1958). Palma Dükü Giuseppe Toması di Lampedusa, ne demişti: `` Bazı şeylerin değişmemesi için, bazı şeylerin değişmesi zorunludur ; ya da, buna benzer bir şey! `İstiklâl Harbi` ni müteâkip, Ankara `daki belirli `muhitler` de hâkim olan ``mantalite`` apaçık buydu; zaten, Kadrocular `ın - Gâzi `nin de özendirmesiyle- karşı çıktığı da, bu; çünkü onlar, `tam bağımsız`, `özgür` ve `ilerici` bir Türkiye Cumhuriyeti istiyorlar!  Devamını Oku...


“...´Atatürkçülük´, Partisi İçinde, ´Azınlıkta´ idi!..” / 16 Şubat 2005
.. Gâzi `nin `Halk Fırkası` (CHP) , onun hayâlindeki -belki `yüz yıl sürecek`- çetin bir `Ulusal Demokratik Devrim `in, `organı`; `bizzat` tasarladığı üç - Vatan, Maarif, Sa`y- `Misâk-ı Millî `nin uygulayıcısı, bir `örgüt`tü; öyle bir örgüt ki lideri, tarih önünde sorumluluğunu yüklendiği `inkılâbı` ;, şöyle târif etmektedir: ``... Bu inkılâp, kelimenin vehleten ifâde ettiği `ihtilâl` kelimesinden başka, çok daha vâsi bir tahavvülü ifâde etmektedir.`` Halbuki Fâlih Rıfkı bey, Gâzi `nin,  Devamını Oku...


“...´Devrimci´ Dediğin!..” / 14 Şubat 2005
(... Kelkit Dağı `ndaki, NATO Kuranportör`ünün denetiminden inmiştik; orası, 48. Tümen `in Muharebe Bölüğü `ne bağlıydı, bizim bölüğe; görev, bana düşüyor. Kış kıyamet! Kirpiklerim, kar tozundan beyaza kesmiş; ağzım burnum, duman; nihâyet Yeni Otel `deki odama girer girmez, görev boyunca kafamda uğuldamış, o tek satırla yüz yüze geldim: ``... Türk İnkılâbı nedir? Bu inkılâp, kelimenin vehleten (ilk anda) imâ ettiği ihtilâl manasından başka; -ondan daha vâsi  Devamını Oku...


“...´Hangi´ CHP?!..” / 11 Şubat 2005
(...`Soğuk Savaş `ın, Türkiye açısından, karanlık dönemi: 12 Mart ile 12 Eylül arası!. Yayınevi`ndeki çalışmamızı bitirmiştik; İlhami (Soysal) ile ben, TunalıHilmi `ye (Ankara) çıkmış; akşam kalabalığı arasında; `Kuğulu Park `a yürüyoruz; sohbetimiz, içerde başlayıp da, bitiremediğimiz: `Ne olacak bu CHP `nin hâli?` ; çünkü, Ecevit `in başlattığı `Demokratik Sol` hareketiyle, İsmet Paşa `nın şekillendirdiği örgüt, uyuşamıyorlar. Park`ın önünde durduk; üzerimizde, yapraklardan süzülen gurup kızıllığı;  Devamını Oku...


“...´Olmaz Olmaz´, Deme!..” / 9 Şubat 2005
(Tesbit/3. ``...acaba XXI. yy. başlangıcında, Ülkücü delikanlıların afişinde, Başkan George Bush Jr. `ın koluna, Hitler `in `gamalı haç `ını taktıran düşünce, şu müthiş tesbitin tabii bir sonucu sayılamaz mı?`` ``...son yüzyıl içinde Müslüman dünyasının tümü, Batı Avrupa Emperyalizm`i tarafından sömürüldü ve onun ekonomisine maddi dayanak oldu. Bu olay Müslümanların dinlerini derinden etkiledi. Batı Emperyalizm`i başlangıcında, Devamını Oku...


“...´Kahrolsun Faşizm´, Kimin Sloganı??...” / 7 Şubat 2005
(Tespit/1. ``Hepsinde değil, birkaç gazetede, şu haber resmiyle birlikte görüldü; ülkemizdeki siyasal kargaşalık düşünülürse, anlamsız da sayılmaz: ``...Yıllarca Sol gruplar tarafından kullanılan `Kahrolsun Faşizm!` sloganı, Ülkü Ocakları`nın, ABD Başkanı George Bush Jr`ı hedef alan, afişlerine de yansıdı. Ülkü Ocakları`nın Ankara`nın bazı sokaklarını süsleyen afişinde; Alman diktatör Adolf Hitler`le ABD Başkanı Bush`un resimleri yan yana yer aldı. Afişlerde, ``Kahrolsun Faşizm` sloganının yanı sıra, Devamını Oku...


“...´Özgürlük Savaşçısı´ mı; ´Petrol Avcısı´ mı?..” / 4 Şubat 2005
...o yazıyı okurken, sürüklediği şaşırtıcı film kareleriyle birlikte, hiç beklemediğim bir çağrışım: meydanda, disiplini sımsıkı, düzeni kusursuz, yoğun bir kalabalık; aynı kelimeleri, aynı tempoyla tekrarlıyor: ``-...heil Hitler! ...heil Hitler!..`` . Arkası sıra, gözlüklü, zayıf bir yüz; düşünceli bir Nazi aydını: Führer `in Propaganda Nâzırı Goebbels; II. Dünya Savaşı `ndaki Nazi zaferlerinde oynadığı rol, reddedilemeyen adam; mağlubiyet kesinleşince, eşi ve çocuklarıyla birlikte, intihar ediyor.  Devamını Oku...


“...´Yanlış´ın Adı, Yoksa, ´Bush Jr.´ mı?..” / 2 Şubat 2005
İyi de, ülkemizde Emperyalizm `in `davuluna oynayanlar`; Bush Jr. `ın, ipe sapa gelmez atıp tutmaları karşısında, AB `nin (özellikle Fransa ve İngiltere `nin) hoşnutsuzluk demeçlerine, ne diyecekler? Londra, Washington `ın İran Saplantısı `na katılmıyor; Paris, Avrasya Platformu `nun Rusya `sına, `resmen ve alenen` kur yapıyor: ``...Avrupa`da güçlü bir Rusya`ya ihtiyacımız var; bu Rusya, Demokrasi, hukuk devleti, insana saygı, fikir çoğulculuğu gibi değerler üzerinde, yükselen bir Rusya`dır;  Devamını Oku...


“...´TEKEL´i Savunmak, ´Vatan´ı Savunmaktır!..” / 31 Ocak 2005
...şu hepsi doğru, hayli uyarıcı ve `bittecrübe sâbit` satırları, kim yazmış olabilir? ``...`özelleştirme`, rekâbet değil, `tekelleşme` getirir; Türkiye`de, `özelleştirme` olan her sektörde, `tekelleşme` eğilimlerinin arttığı, ya da mutlaka `tekelleşme`nin olduğu, sâbittir. TEKEL`in tasfiyesi de, sektörün rekâbete açılmasına hiçbir katkı sağlamayacak, kamu tekelinin yerini, en acımasız pazarlama stratejilerini uygulayan `yabancı` tekeller alacaktır...`` Devamını Oku...


“...En Vahimi, ´Aydınların Yabancılaşması´!..” / 28 Ocak 2005
...zaman, hatıraları bulanıklaştırıyor; o yüzden, kesin konuşamıyorum: acaba hangisi söylemişti? `Medeniye` hocamız, -o tarihte henüz doçent- Ferit Hakkı Bey mi; yoksa kürsünün sahibi, -sakalı hariç, her şeyi ile `dört dörtlük Osmanlı` - `meşhur ve mülehham` Ebû`l Ulâ Mardin Bey mi? Cumhuriyet `in her icraatını, gizli bir istihzayla anlatmak alışkanlığı; Mecelle `ye büyük hayranlığı hesaba katılırsa, muhtemelen ikincisi!.. Anlatılan şudur: Gâzi , `yeni Türkiye `de toplumun, Devamını Oku...


“...´Sağ´ ve ´Sol´ ´Nerede´ Birleşir?..” / 26 Ocak 2005
...harp çocukları erken büyür, hatta yaşlanır; çünkü barış zamanında, insan yoksul ve çaresiz bile olsa, belirli bir istikrar içindedir; oysa savaş, her yerde ve her zaman, istikrarsızlık demektir: harp çocuklarının `yarını` yoktur! Bu sebepten bizim kuşak, erken büyüdü: II. Dünya Savaşı biz ortaokulda iken başlamıştı; lisenin son sınıfında iken sona erdi; `orta öğretimimizi` savaş içinde yaptık. 1939 sonbaharında, Almanya Polonya `ya saldırmıştı, bir süre sonra Karşıyaka `da Devamını Oku...


“..´Dip Dalgası´ Yükseliyor” / 24 Ocak 2005
... Gecenin bilmem kaçı, saat üç buçuk filân; camlardan bakıyorum, Çekirge `deki (Bursa) otelin zirvesinden, Uludağ `ın eteklerinde şehrin ışıkları, gökten yere inmiş bir Samanyolu izlenimi veriyor: demek, gecesi, gündüzünden daha güzel ve etkileyici! Birden o çağrışımlar: 40`lı yılların sonu, İstanbul `dan Şirket-i Hayriye `nin bir vapuruyla (hangisi? Dilnişin mi? Neveser mi?), Yalova üzerinden (yoksa Mudanya mıydı? ) Bursa `ya gelmişim; henüz Kız Lisesi `nde yatılı okuyan, Zehra `yı göreceğim. Devamını Oku...


“...´Gün´, o ´Gün´ Olmasın?!..” / 21 Ocak 2005
...Alphonse de Lamartine , -hem `devrimci` , `soylu` , hem `düşünür` - o Fransız; Osmanlı `yı, uçsuz bucaksız imparatorluğunu, zaman içinde `yekpâre` koruyamadığı için, neyle suçlamıştı; `öteki` halklarını önce `evcilleştirip` , sonra `özümsememek` le! Fikrince, Roma `nın yaptığı gibi, Osmanlı halklarına, din olarak İslam, dil olarak Türkçe dayatılsaydı; Devlet-i Aliyye `ilelebet pâyidâr` , olabilirmiş! (bkz. Türkiye Tarihi) `Gel gör ki Asya `lı kavimlerde, Avrupa `lıların aksine,  Devamını Oku...


“...´Kapitalizm Afeti´ ve Onun ´Çocuğu´!..” / 19 Ocak 2005
...Joseph Nehama `yı, Batı Avrupa `daki `meraklı`, iki muazzam eseri, `Yahudi/İspanyol Sözlüğü` ve `Selânik Yahudileri Tarihi`yle tanırmış; doğrusu Paul Dumont `u okuyana kadar, benim, varlığından bile haberim yoktu; meğer o, Tanzimat Selânik `inde, bu önemli eserlerini vermekle kalmamış; aynı zamanda, Jean Jaures `den esinlenmiş bir Balkan Sosyalizmi `nin de `mübeşşiri` olmuş! O kadar ki, Benaroya ve `amele arkadaşları`, ondan aldıkları ilhamla,  Devamını Oku...


“...Ufukta ´Ulusalcı´ Sosyalizm!..” / 17 Ocak 2005
... `Anadolu İhtilâli` nin o en sıcak yıllarında, Mustafa Kemal Paşa , bazı hallerde sonu kötüye varan, anlaşmazlıklar içinde idi; buna mukabil, en umulmadık bir şekilde, `Bolşevikler `le anlaşmasına ne demeli? Dilimde pelesenk olmuştur, söyleyip dururum: a/ Kurtuluş Savaşı`nın ve Anadolu İhtilâli`nin en muhâtaralı aşamalarında; en ünlü Türkçüler de, en ünlü Müslümanlar da, en ünlü komünistler de Gâzi`nin yanı başındaydılar. b/ Bolşevikler`in tâlihsizliği - Devamını Oku...


“...Gâzi´nin, Aradığı ´Fark´!..” / 14 Ocak 2005
...Kemalizm, Türkçülüğe karşı olamaz; neden, çünkü kendisi Türkçü `dür; Kemalizm , dine karşı olamaz, çünkü onu yasaklamamış, sadece toplumsallıktan bireyselliğe çevirmiştir ki, `medeni dünyanın` tavrı da budur; sonradan laikliğin, biraz da mütecâviz yorumu, Müdâfaa-i Hukuk Doktrini `nin, başat karakteri Anti/emperyalizmi gizlemek isteyenlerce öne çıkarılmıştır; yoksa okuyunuz Gâzi `nin İslamiyet, Halifelik vs. hakkındaki konuşmalarını; önce bilgisinin  Devamını Oku...


“Haklı Çıkan Kuşkular!..” / 12 Ocak 2005
... İtalya, Dersaadet `te `Hürriyet` in İlânı`nı müteakip, Trablusgarb `a (Libya) saldırınca; Devlet-i Aliyye, Roma `ya ilân-ı harp etmedi. Neden? Payitaht meseleye öyle soğuk bakıyordu ki; savaşa katılmak için Derne `ye gönüllü giden subaylara, -bu arada Mustafa Kemal `e-; durum anlaşılmasın diye, sahte pasaport veriliyor. Yoksa `İttihatçılar`, `gizli` dönemlerinde; toplantılarına Selânik lokallerini açmış olan, Macedonia Rissorta (mason) locasına,  Devamını Oku...


“...Gâzi´nin ´Nokta-i Nazarı´!..” / 10 Ocak 2005
... - Mustafa Kemal Paşa dahil, - Türkçüler `in `Milli Mücâdele `deki katkıları ve fedakârlıkları; ne reddedilebilir, ne de inkâr; bu böyledir de, sonraki yıllarda, -Mustafa Kemal Paşa dahil-, Kemalistler `in takındıkları tavrın sebebi nedir? Sanırım bunu kavrayabilmek için, daha Müdafaa-i Hukuk `un ilk yıllarında, İstanbul Türkocağı `nda, en önemli Türkçülerimizden birinin, şu söylediklerini bilmek, üzerinde düşünmek, iyice anlamak gerekiyor.  Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji