E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...´İleri Bir Tanzimatçı´ Ne Demek?..” / 7 Ocak 2005
...Fâlih Rıfkı Bey (Atay) o günleri anlattığı eserinde; aslında, bir hayli yakından tanıdığı `Milli Şef` i nasıl târif etmiştir, bakar mısınız? ``...İsmet Bey, hiçbir zaman `devrimci` olmamıştır. İlk gençliğinden beri, tanışma fırsatını bulduğu insanlara, kendini saydıran ve sevdiren, bir `vazife adamı`dır: o, bir `düzen adamı`dır, `hiyerarşi adamı`dır: `ileri bir Tanzimatçı` idi!..`` (bkz. Çankaya, Cilt. 2) İşin çarpıcı yanı şudur ki, `Hatıralar` ında `Milli Şef` bu tesbiti basbayağı doğruluyor: Devamını Oku...


“Gâzi´nin, O ´Dev´ Yalnızlığı!...” / 5 Ocak 2005
Ne çetin bir `dev` yalnızlığı içindeymiş! Çevresinde yaşamış olanlardan, hangisinin hassas ve akıllı `hatırasına` el atsam; bu gerçeği yoğun bir sis halinde, görmüşümdür: Hasan Rıza Bey (Soyak) sayfalar boyunca, imâ eder durur; Fâlih Rıfkı Bey (Atay), üstelik sosyal haritadaki yerine koyarak, tarif etmiştir: ``... Mustafa Kemal`le, samimî olarak, yalnız Gökalp kolundan -yâni `ırkçı` ve `gelenekçi` olmayan, Batı kültür ve medeniyetçisi- Türkçüler, işbirliği etmişlerdir. Devamını Oku...


“...O, Kendisi İçin Bir Şey İstemiyordu!..” / 3 Ocak 2005
...durup durup, hatırlıyordum; kafamda sanki bir şimşek aydınlığı; ne vesileyle, hangi münasebetle Şükran (Kurdakul) aklıma gelse -Paris `serencam` ımızda, bir başka bin yıllık dostum Tacettin Karan ile, dilimize pelesenk ettiğimiz- o mısra, bir hüzün kervanı halinde, zihnimden geçiyor: ``... gün gibi âyân oldu içime/ encâmı fenâdır bu gidişâtın!..`` Onun bir şiirinden miydi, yoksa `fedailer mangası` nın başka bir şairinin mi, unutmuşum; unutamadığım, bin yıllık bir dostumun, Devamını Oku...


“...´Kültürsüzleşme´ Nedir?!.” / 31 Aralık 2004
(Bu yazı `hileli` , haber vermedi demeyin!) ``...İki temel `ırkçı` düşünce...`` ``...`Kültürsüzleşme` bir grubun, diğer bir kültürle ilişkisi sonucu, kendi kültürünü değiştirmesi; hatta bütünüyle kaybetmesi olayıdır. Azgelişmiş ülkelerin şehir ekonomileri, hayat biçimleri bakımından, ülkenin geri kalan kısmına yabancıdırlar. Batılılar, film, reklamcılık, eğitim ve yabancıların varlığı yoluyla; şehir halkı üzerinde, egemenlik kurarlar. Şehir, geniş ölçüde `kültürsüzleşmiş` bir toplumdur...`` Devamını Oku...


“...´Batılı´nın ´Gerçeği´, ´Çıkarına Göre´ Değişir!..” / 29 Aralık 2004
(...nerede okumuştum hatırlamıyorum. Trotsky galiba `hatıraları` nda anlatmıştır; bir kış sabahı Kremlin `den çıkıyor; kar beyazı avluda, ne görse iyi, Vladimir İlyiç, tek başına kazak dansı yapıyor! Şaşkınlığına aldığı cevap, hakikatte Lenin `in, Avrupa Sosyalizmi `nin desteği olmaksızın, `Sovyet İhtilâli `nin geleceğinden, çok da emin olmadığının belirtisidir; çünkü ne demiş: ``-...ne mutlu bize! Fransız Komünü`nün süresini, bilmem kaç gün geçtik: Devrim yaşıyor,  Devamını Oku...


“...Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!..” / 27 Aralık 2004
(... `Avrupa Birliği` patırtısının, arkasında bıraktığı; benim açımdan bakarsanız, bir başyazıdan birkaç satır; şehirlerarası bir telefon muhaveresinden, aklımda kalan birkaç cümle! O kadar mı önemsizdi? Hayır, tam tersine; o kadar önemli! Başyazı, Cumhuriyet `in başyazısı; tesbiti de şudur: (Tesbit/1. ``... sonuçta Brüksel`de olan bitenler, diplomasi karmaşası görünse de, basit bir hesaba oturuyor: 1/ Avrupa Birliği, müzakere tarihi dışında, hiçbir şey vermiyor.  Devamını Oku...


“...Dillerinin Altındaki Bakla...” / 24 Aralık 2004
...Washington `ın, Bush Jr. Ve `takımı` yla beraber; hangi türden bir egemenlik, nasıl bir yönetim mantığına geçtiğini, anlamak mı istiyorsunuz? O `takımı` ın en muteber, en `nüfuzlu` yıldızlarından Bayan Condeleezza Rice `ın; daha Sovyetler `in henüz dağıldığı sıralarda, ne cevher yumurtlamış olduğuna bakacaksınız: (Belge/10. ``...bundan böyle ABD`de, o ne olduğu belirsiz `uluslararası toplum`un çıkarlarının değil; doğrudan doğruya,  Devamını Oku...


“...Şecaat Arz Ederken!..” / 22 Aralık 2004
(... Allah saklamış! Meğer, ne büyük bir tehlike içindeymişiz; hassaten, yarım yüzyıl evvel, o karanlık 50 `li, 60`lı, 70`li yıllarda; `kökü dışardaki Sol`, ülkemizi ele geçirmek üzereymiş; eksik olmasın, dünyanın öteki ucundaki `dostumuz ve müttefikimiz` -hele onun, sinek sektirmez istihbaratı-; durumun vahâmetini dakikasında görmüş, Komünizm `e karşı bir `İslamiyet` duvarı oluşturarak tehlikeyi önlemiş!... ... Neler mi saçmalıyorum? Hayır efendim, bu `tespitler`  Devamını Oku...


“...Benzetmek Gibi Olmasın!..” / 20 Aralık 2004
(...merak ediyorum, acaba aranızdan hatırlayanlar çıkacak mı? Daha önceki `söyleşi` lerimizin birinde -belki birkaçında- bu `durumu` ele almış; olayın bana verdiği heyecanı, sizinle paylaşmaya çalışmıştım....) Gâzi`nin `inkılapçılığı`!.. (Belge/6. ``...daha o zaman, Gâzi `nin `Başvekil` İsmet Paşa `yla, ciddi ihtilâfları olmuştu: `Terakkiperver Fırka`, `Suikast Davası`, `Kadrocular`, `Serbest Fırka`, `Hatay Meselesi`, bunların birkaçı. Devamını Oku...


“...´O´nun ´Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl´di!...” / 17 Aralık 2004
(... ne yalan söylemeli, Hariciye `mizin sonradan yaptıklarını düşünüp; Gâzi `nin, `Hatay Meselesi` ndeki davranışıyla karşılaştırınca, insan `hicâbından` yerin dibine geçiyor: Bir onun, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı Genelkurmay Başkanlarını iki yanına oturtup, Fransa Büyükelçisi`ne, `Büyük Ortadoğu` nun `en güçlüsü` sıfatıyla, neler söylemiş olduğunu hatırlayınız; bir de, bu davranışı adetâ mâzur göstermek telâşıyla, Gâzi `nin `böyle şeyleri` Devamını Oku...


“...O Gün, ´Mutlaka´ Gelecektir!..” / 15 Aralık 2004
(...bunları Hasan `la (Tanrıkut) uzun zaman tartışmışızdır. Osmanbey `deki (Şişli) apartmanın, arka bahçeye bakan odası; o, müsveddeleri ve kitap öbekleri arasında, kayıp; bense, aralıksız ürettiğim, soru işaretleri arasında `efendim İttihatçılar, Kayzer Wilhelm`in, bir derkenarında belirttiği gibi, `Berlin`in adamları` mıydılar; yoksa, eski Rumeli`de `münevverân`ı ele geçirmiş, ünlü İtalyan Mason Locası Macedonia Rissorta`nın, üyeleri mi?` ``Çok yıllar sonra, Devamını Oku...


“...Önce ´Diplomasi´, Olmazsa ´Askerle´!..” / 13 Aralık 2004
``...Sözde hepimiz `Devrim Tarihi` okuduk, öyle mi? Güldürmeyin beni! Gâzi `nin Kerkük ve Musul bahsinde, Lausanne `da nasıl inatla direndiğini, kim biliyor? `Musul Meselesi` , daha sonra toplanacak olan `Haliç Konferansı` nda (1924) ele alınacak, yine bir sonuca bağlanamayacaktır. Sebebi `Sistem` in, günümüzde de kullandığı sebep: İngiltere, `Süleymaniye, Kerkük ve Musul` u bırakmadıktan başka, `Nestûri Hıristiyanlarının şehri olduğu` gerekçesiyle,  Devamını Oku...


“...Gâzi´nin, ´Büyük Ortadoğu Projesi´ (BOP)?..” / 10 Aralık 2004
(...kör gördü, sağır işitti. ABD hanidir, binbir bahane uydurarak, -gerçekte çoğu Devlet-i Aliyye `nin eski `vilayetleri` olan- Ortadoğu ülkelerine el koymanın yollarını deniyor: Afganistan, Irak derken, gündeme İran getirildi; ortaya `Büyük Ortadoğu Projesi` (BOP) diye, stratejik bir tasarı çıkarıldı; Türkiye dahil, hemen her yerde tartışılıyor! Peki, bizim için, şaşırtıcı olan ne? Bırakın `resmi makamları`; bizden hiç kimsenin, ağzını açıp da; eski Osmanlı vilâyetleriyle, Devamını Oku...


“...Kim Bu Zat?...” / 8 Aralık 2004
Sizce, kim bu zat: Daha o zaman, -yâni 70`li yıllarda- kitabı alır almaz çıkardığım, bu `kişilik özellikleri` dökümünü, hangi dikkatli dost, ya da yazar yapmış olabilir? ``...boyu 1.74 idi, daha uzun görünürdü; kilosu 74 ile 76 arasında değişirdi. Sabahları kahvaltı etmezdi, kahve ve sigara içiyor: Günde on on beş kahve, kırk elli sigara! Öğle yemeği hafif: Limonata veya ayran yaptırıp, uzun parçalar halinde doğradığı ekmeği, batırarak yiyor. Sevdiği yemekler arasında, Devamını Oku...


“...Yalnız ´Yunanistan´ mı Acaba?..” / 6 Aralık 2004
(Tesbit/9. ``... Acaba kimin haberi var? Gâzi Mustafa Kemal Paşa , daha 1923 `de; Fener Rum Patrikhanesi `nin mâhiyeti ve faâliyeti hakkında, kehânet sayılabilecek şu satırları, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmıştı: ``... Patrikhane bir fesat ve hıyânet ocağıdır! Bir fesat ve hıyânet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken uyuşmazlıklar yaratan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzûr ve refâhı için de uğursuzluğa ve felâkete sebep olan  Devamını Oku...


“...Amaçları Belli, ´Bizans´ı İhyâ?!...” / 3 Aralık 2004
Tesbit/7. ``... neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel `in (asıl adı başka) e-mail `i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: `Patrikhane`nin Beş Aşamalı, Gizli Planı`. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, geçelim `muhteva` ya; bakalım neymiş? ``... Ruhban Okulu ile ilgili. 1972 tarihli `resmi` belgeleri incelerken, bu konuda Patrikhane`nin, ne büyük çabaları olduğunu öğrendim.  Devamını Oku...


“...´Hâl-i Pür-Melâl´imiz!..” / 1 Aralık 2004
(Tesbit/5. ``... yalnız `tesbit` değil, Oktay Duman `ın e-mail `den aktaracağım gerçek, aynı zamanda bir uyarı; zira, Ruhban Okulu `nun faaliyete geçmesi halinde, `başka` hangi işe yarayacağını gösteriyor. ``... Katolik Kilisesi`ne gelen, `yeni` imanlı erkeklerden, yüzde doksan beşinin hayali; o ilk duyguların yoğunluğundan olacak, ilerde `rahip` olmaktır. Bunu bir zamanlar ben de can-ü-gönülden istemiştim. (Buraya dikkat!.) Rahip olunmadan, Devamını Oku...


“...´Ruhban Okulu´nun ´Perde Arkası´...” / 29 Kasım 2004
(Mukâyese/1 ``...bu mukâyeseyi ben yapmadım, kızı ecnebi/misyoner okullarından birinde okuyan, her düzeyde `çağdaş`, aklı başında ve derli toplu, bir `cumhuriyet` annesi yaptı; çocuğunun okulda üstlendiği görev dolayısıyla, beni görmeye birlikte geldiler; genç kız, cevaplarımı teybine kaydederken annesi olayı sessizce videoya çekiyordu. Sohbet, sonradan gelişti; sırası gelince, söyledikleri aynen şunlar: ``-...Kızım, Ramazan`ı ve Bayram`ı ciddiye almadı;  Devamını Oku...


“...Müslüman ´Almanlar´, Hıristiyan ´Türkler´...” / 26 Kasım 2004
(Çağrışım/1.``... aklımda neden yağmurlu bir gün olarak kalmış, kestiremiyorum; bilgisayarın ekranındaki e-mail `i okur okumaz, gözlerimin önünde bir hayal; camlarda, aşağı doğru süzülen, yağmur benekleri; parkın ağaçları, soğuk bir pus içinde kaybolmuş, telefonda o ses; Hablemitoğlu `nun sesi; yüz yüze hiç gelemeyip, karşılıklı konuşamadığım, uzak bir dostun sesi Batı `nın, İslâm karşısındaki tavrını, bana anlatmaya çalışıyor. Ne diyordu?  Devamını Oku...


“...Asıl Hissettiğim, Korkudur!..” / 24 Kasım 2004
...meraklısı elbette bilir; son birkaç yıldır, ünlü New York Times `da, tanınmış bir yazar Paul Krugman, Başkan Bush ve `takımı` na karşı, adetâ savaş veriyordu; aklı başında çoğu Amerikalı gibi, ümitlerini o da son seçime bağlamıştı; sonuç malûm, hayal kırıcı oldu. Bush `un yeniden seçilmesini müteâkip, kendisine `Hangi duygular içindesiniz?` diye soran Fransız meslektaşına, ne türden bir cevap vermiş, görmek istemez misiniz? (Tesbit/ 1. ``...korkuyorum, umduğum gibi olmadı; Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji