E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...İkisi de ´Seçkin´, İkisi de ´Paralı´!..” / 22 Kasım 2004
(...devr-i dil-ârâ-yı demokrasi `de yetişmiş, -yâni `kültürsüzleştirilmiş` , yâni `ecnebi` ama, bilhassa Amerikan Kültürü`ne `devşirilmiş` - delikanlı Türk aydını için; Harvard gibi, Yale gibi bir Amerikan üniversitesinde okumak ne büyük bir hayal; eğer gerçekleşebilirse, ne büyük bir şereftir! Oysa Northampthon `daki (Massachusets) Smith College `in Sosyoloji hocası Rick Fantasia , hiç de öyle düşünmüyor. Bunu yazısının daha başlığından anlayabiliyorsunuz. ` Devamını Oku...


“...´ABD Barışı´nın ´Asıl´ Anlamı!?..” / 19 Kasım 2004
(... `Küreselleşme` nin, -dolayısıyla Batı `nın, dolayısıyla ABD `nin-; dünyanın geri kalan kısmına, nasıl bir örnek oluşturduğunu anlayabilmek için; insanın, Vincent Jauvert `in `Silah Tüccarları Niye Bush`u Seçiyorlar` başlıklı çalışmasını okuması lazım. (Le Nouvel Observateur, 3 Kasım 2004, sayı: 2086) Yanılmıyorsam, şimdi sıra geldi Başkan Bush ve etrafındaki çıkar grubunun `marifetlerini` sıralamaya; ahlâkı da, hukuku da, nasıl hiçe sayıyorlar... Buyurmaz mısınız?) Hükümet firmalarla fazla  Devamını Oku...


“...Neden, ´Dört Yıl Daha´?..” / 15 Kasım 2004
Doğrusunu isterseniz, derginin yayımladığı haber/röportaj için, uygun gördüğü ikinci başlık, olayın da, içinde yaşanılan `gerçeğin` de içyüzünü, çok güzel özetlemiş; bakar mısınız ne diyor? ``... George Bush`u yeniden seçtirebilmek için, Amerikan Savunma Sanayiinin devleri, terazinin kefesine bütün ağırlıklarını -ve bütün servetlerini- koydular; çünkü bunu haklı çıkaracak, çok sağlam gerekçelere dayanıyorlar: ABD`nin tarihinde,  Devamını Oku...


“...Çanlar Kimin İçin Çalmıştı?!..” / 10 Kasım 2004
( Tesbit/3. ... Kemal Sülker mi demiştik? Onu değerlendirebilmek için, önce Asım Sarp `ı tanımalısınız. O da kim? Kim mi? `40 Karanlığı` nın dağdağası içinde, Ernest Hemingway `in ünlü romanı `Çanlar Kimin İçin Çalıyor?` dilimize çevrilip yayımlanınca; onun için yazdığı eleştirmeye, `Çanlar Bizim İçin Çalmıştı` başlığını koyabilen adamdır; yazısını bitirirken diyordu ki: ``... muazzam fedakârlıklardan sonra, kapitalist ülkelerin şaşırtılmış efkârıumumiyesi anladı ki,  Devamını Oku...


“...´İşçi Emeği´nin, ´Tarihini´ Yazanlar!..” / 8 Kasım 2004
... Yıldırım `ın (Koç) yırtıp attığı, `Avrupa Birliği` tül perdesinin arkasında, başka ne mi var? Ne ararsınız! Mesela, şöyle bir şeyler: ``Tesbit/2. ``Nice zirvesi`nde (7 Aralık 2000) kabul edilen `Avrupa Birliği Temel Hakları Bildirgesi`, bugün yalnızca `tavsiye` niteliğindedir. Gerçi `bildirge` Avrupa Konvansiyonu`nca hazırlanarak, Avrupa Birliği Konseyi`ne sunulan (18 Temmuz 2003) Avrupa Birliği Anayasası`na konmuştur (II. Bölüm) ama Anayasa henüz yürürlüğe girmemiştir.``  Devamını Oku...


“...´İşçiler, AB´yi, Artık Öğrenin!..” / 5 Kasım 2004
...ayıp mı yâni? O sözü bana, Maison de la Pensee Française `de, `partili` bir dostun söylediğini, gayet iyi hatırlıyorum da; o dost kimdi, kimin nesiydi, aklıma katiyyen gelmiyor: muhtemelen kış, belki Noel Yortusu , belki orada yapılan mutad toplantılardan biri; söz sanırım Cezayir `den, Fransız İşçi Sınıfı `nın -o davaya gereken desteği gösterip göstermediğinden açılmıştı; ben, şiddetle azımsıyordum; o ise -her kim idiyse- damdan düşercesine, şöyle bir şeyler söyledi: ``-...sen ne diyorsun camarade?  Devamını Oku...


“...Âlem Gider Mersin´e!..” / 3 Kasım 2004
Yoksa duymuş muydunuz? Doğrusu, pek sanmıyorum: Trabzon ve havâlisinde yaşıyorsanız, belki! `Ulusal Kanal` ı dinliyordum; Doğu Karadeniz Ticaret Odası Başkanı vermiş veriştirmiş! İran, Gürcistan, Rusya ve Asya Türk Cumhuriyetleri üzerinden, Avrasya `da bunca ticâret imkânı varken; kör değneğini bellemiş gibi, neden Ankara , handiyse bir `Avrupa Birliği` fikr-i sâbiti içindeymiş! Oysa o yörede, gittikçe genişleyen, genişledikçe örgütlenen,  Devamını Oku...


“...´İş´, Bu Kadarla Kalırsa, ´İyi´!..” / 1 Kasım 2004
27 Mayıs `darbesi`, Türkiye Radyoları `nın mikrofonlarından; Albay Alparslan Türkeş `in `davudi` sesiyle, bütün dünyaya neyi ilan ediyordu, bilin bakalım: `Hareket` in, `NATO`ya ve CENTO `ya bağlı olduğunu!`. Bu söylediğimi, eskiler mahzun bir tebessüm ile hatırlayacak; eminim ki yeniler, merakla soracaktır; ``NATO`yu anladık da, CENTO neyin nesi?``. Washington , dünya sorunlarını çözmeye heveslendi mi, `dindar` bir çerçeveden çıkamıyor ya; Devamını Oku...


“...Gâzi´nin ´İki Eli Yakalarındadır´!..” / 29 Ekim 2004
...o yaygın yanlış, gün geçtikçe, galiba anlaşılıyor: xx. yy `ın ikinci yarısında, aklı eren ermeyen, Türkiye `de `Batılılaşma` nın Cumhuriyet `le (Gâzi ile) başladığını; üstelik bunun, `iyi bir şey olduğunu` düşünürdü. Hâlâ, böyle düşünenlerimiz vardır. Oysa Önasya`da Batılılaşma, Osmanlı`nın Tanzimat Devri`nde başlamış; Devlet-i Aliyye`nin önce parçalanması, sonra yıkılmasıyla son bulmuştur. Cumhuriyet, (yani Kemalizm), aslında, Batılılaşma`ya tepki,  Devamını Oku...


“...´İnkılâp´ Tek, Anti/Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir...” / 27 Ekim 2004
..peki o münasebetle, ne demişim, şunu mu? ``...Anadolu İhtilâli `kadrosu`nun, bana sorarsanız, en vahim ve tehlikeli çelişkisi şudur: Batı`yı giyimde, kuşamda, sofrada (yaşamakta) taklit etmeyi, `medeni olmak` sanıyor; bu taklit eğilimini Anadolu`ya, `bizzat` Batılıların soktuğunu unutuyordu...`` (Cumhuriyet, 18 Ekim 2004) Kaç Cumhuriyet Kuşağı, `Atatürk İnkılâpları` diye neyi öğrenmiştir? Harf İnkılâbı, Şapka İnkılâbı, Kıyafet Inkılâbı, vs. Gerçekte ortada, ulusal ve radikal,  Devamını Oku...


“...Kültür Zemin İle Mütenasiptir!” / 25 Ekim 2004
... ha, bir de o lâf! Denilmek isteniyor ki, Gâzi `nin ısrarla `muasırlaşmak` tan bahsettiğine, bununla `Çağdaşlaşma` yı kastettiğine bakmayınız; aslında onun söylediği `Garplılaşmak`, yâni `Batılılaşmak` tı; zaten, yaptığı da odur! Gerçekte bu, bir `son dakika` savunması; yarım yüzyıldan fazla Kemalizm `i, başlangıçtaki çağdaş ve özgün, ulusal kültür sentezi teşebbüsünden; Neo-Tanzimatçı bir `alafrangalığa` kaydıranların, şimdi sığınmaya çalıştıkları, bir savunma! Devamını Oku...


“...´Türk Halkı´, ´Uyumuyor´ !..” / 22 Ekim 2004
( Tesbit/1. ...işin erbabı, -hele muhayyelesi yeterince geniş, kültürü zengin olursa - Avrupa `lının `Türkiye Raporu` nu, çarpıcı benzetmelerle, daha açık anlatıyor; mutlaka dikkatinizi çekmiştir, Alpaslan Işıklı bir değil, iki önemli `tesbit` yapıyordu: ``...a/ (AB Raporu`nda) lüks arabaların, içerden dışarıyı gösteren, ama dışardan içeriyi göstermeyen, `siyah camları` ile karşı karşıyayız, bir anlamda: onlar, o taraftan bu tarafa, rahatça geçebilecekler; ama biz, bu taraftan o tarafa, geçemeyeceğiz!..`` Devamını Oku...


“...´Takke´ Düştü, ´Kel´ Göründü!..” / 20 Ekim 2004
Açık İstihbarat/1. Türkiye `nin AB `ye katılması hakkında, Vatikan `Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı` Kardinal Ratzinger `in düşüncesi şöyledir: ``...Avrupa Birliği`nin temeli Hıristiyanlıktır; bu bakımdan, Türkiye`nin Avrupa`ya katılması, vahim bir hata olacaktır; zira Türkiye, tarihî bağlamda olduğu kadar, kültürel bağlamda da; AB`nin karşısında, başka bir kıt`anın temsilcisi durumundadır; bu bakımdan, Avrupa ile Arap âlemi arasında bir köprü görevini üstlenmesi,  Devamını Oku...


“...´Zil Takıp Oynayanlar´, İşte Onlar!..” / 18 Ekim 2004
(Çağrışım/ 1. ``...hayli büyük vitrinleri gösterişli, bir mağazadayız; süslü püslü, Musevi tezgâhtar `matmazel`; bilmem hangi kumaşı satmaya uğraşıyor; Perihan Hanım (annem), kuşkulu bir ifâdeyle sordu: ``- ... `Avrupa` mı bu kumaş? ``O tarihte, henüz küçük bir çocuktum; olay, -daha doğrusu soru- kafamda yer etmiştir. Osmanlı `dan Cumhuriyet `e geçen Anadolu; derinliklerinde ne kadar Müslüman ve Türk idiyse; kenarlarında, en çok da İstanbul,  Devamını Oku...


“...´Türkistan´ Deyince, Başlayan `Film`!..” / 15 Ekim 2004
( Çağrışım/1. ``...gazetesine göre, ifâdesi ve önemi değişen, başlıklar atılmıştı; özeti şudur: ``Doğu Türkistan Hükümeti Kuruldu!`` ; gazetenin `ulusal` ya da `küresel` oluşuna göre, cümlenin başına bir kelime daha ekleniyor; `ulusal` sa, `Kukla` kelimesi, `küresel` se, `Sürgünde` kelimesi. Bu kadarı bile, bu işin içinde kaç iş olduğunu göstermiyor mu?..````...oysa ben, `Doğu (Şarkî) Türkistan` sözünü duyar duymaz; yedi sekiz yaşlarında bir çocuğum; bu kelimeler,  Devamını Oku...


“...Yorumsuz!..” / 13 Ekim 2004
(Tesbit/1. Avukat Nevzat Erdemir, yabancıların toprak yağması konusunu işlerken; hepimizi birinci derecede ilgilendiren, şu önemli tesbiti yapıyor: ``... Papa, 1999 yılında yaptığı bir konuşmada, `Anadolu, Türkler`e bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir` demişti: Avrupa Parlamentosu, Türkler`in Ermeniler`e soykırım yaptığı yalanını, kabul etmiş; Türkiye`yi, bu çirkin savları tanımaya çağırmıştır. Batı parlamentolarının birçoğu, Devamını Oku...


“... Acaba Kimlerin, Kulağına Küpe?..” / 11 Ekim 2004
...meraklısı elbet, bu köşede okuduğu şu satırları hatırlayacaktır: ``...İnönü Dönemi`ndeki Yunan/Latin `hayranlığını` eleştirmenin; Batı (Emperyalist) Uygarlığı`nın bu iki temel diline, bu dille yazılmış eserlere tepki olmaktan çok; Hıristiyan Dogmatikliği`nin `kutsal` bu iki dili üzerine oturtulmuş olan; hem o dilleri, hem de o dini, Vatikan`ın `Beyaz, Batılı ve Hıristiyan` Emperyalizmi`nin, `egemenlik aracı` olarak kullanmasına tepkidir...`` Devamını Oku...


“...´Kılınç Paşa´, Ne Diyor?..” / 6 Ekim 2004
Açık konuşmak, dürüst olmak! Ne hikmetse, çoğumuzun, beceremediği bu! (Ya da, çok iyi becerdiği!) Örnek mi? En basiti, belki de en yaygını şu: Ülkemizde halk, metropollerden içerilere -yâni Anadolu `ya- gittikçe, Batı `ya karşı hoşnutsuzluğunu gizlemiyor; yâni yabancı sermaye ve uydusu çevrelerden çıkıp da, halkın nabzını tuttunuz mu, sonuç budur: Söz olarak da, davranış olarak da, Türk halknın büyük çoğunluğu, Batı `ya tepki duyuyor. Gerçekte, aydın kesiminde, Devamını Oku...


“...´Manşetlik Haber´ mi, Değil mi?..” / 4 Ekim 2004
(Mukâyese/1. ...Türkiye Cumhuriyeti `nde, `rejim` in zamanla nasıl yozlaştığını, o açık oturumda Doğu Perinçek, hayli somut ve inandırıcı, şöyle bir mukâyese ile açıklamış: ``...Türkiye`de rejimin ABD tarafından değiştirildiğini belirten Perinçek, buna kanıt olarak `Vatandaşlık` ders kitabını gösterdi: Kapağında, `Amerika Özgürlük Anıtı` yer alan kitap, açık oturumu izleyenlerden de büyük tepki aldı. Perinçek, Çin Halk Cumhuriyeti`nde, sekizinci sınıfta okutulan `Dünya Yakınçağ Tarihi` Devamını Oku...


“...´Asıl Tehlike´, Nerededir?..” / 1 Ekim 2004
(Tespit/1... sorun belki mutsuz, ya da uyumsuz bir delikanlının, `alafrangalığa`, ya da `Batılılığa`, masumâne hevesi diye alınırsa; önemi, belki de `vahameti` azalacaktır; olmazsa, `kültürel bir adres şaşkınlığı` diye değerlendirmek de, mümkün! Acaba öyle mi? Bakar mısınız Oktay Duman (asıl adı mahfuz) neler diyor? ``...Protestan Kilisesi, `misyoner`dir: gençler için, -yâni, üniversite gençleri için- ayrı bir grup kurulur; ve bu iş için, gerçek anlamda, ` Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji