E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...Kimse ´Öteki Zirve´yi Görmedi!..” / 2 Temmuz 2004
(O `Türk aydını` nı tanıyoruz, `ilerici` çünkü `Batılı` -daha doğrusu `Batıcı`- bir bakıma `agresif` laik; ABD `den ve AB `den yana; elbette bu yüzden, NATO Zirvesi `nin ülkesinde yapılmasından gurur duyuyor; fikrince İstanbul, `Uygar Dünya `nın `başkenti` oluvermiştir, ne şeref! Aslında `Sistem` in çıkarları için, `savaş makinesi` NATO `yu Avrasya `da kullanmak istek ve teşebbüsünün içinde, Türkiye `ye `Truva atı` rolünün uygun görüldüğünü, ya fark e Devamını Oku...


“...´Karanlık´ Soru İşaretleri!..” / 28 Haziran 2004
(... Ankara `nın, Moskova `daki ilk `sefir-i kebiri` Ali Fuat Paşa `nın `Hatıraları` nda; o yıllar yaşanmış onca maceranın bazı gizli ipuçlarını veren, ilginç -hatta şaşırtıcı- `tesbitler` vardır; onlardan birisi, sanırım şu: ``... ( Bolşevikler) Radek vasıtasıyla Türkiye`de Birinci Cihan Harbi`ni idare etmiş olan Osmanlı ricâlinden birçoklarıyla temasa geçmişlerdi. Bu ricâlin en mühimleri eski Sadrazam Tal`ât, Harbiye Nâzırı ve Başkumandan Vekili Enver  Devamını Oku...


...Neriman Nerimanof´u ´Takdim´ / 21 Haziran 2004
(Genç bir oğlan -kıvırcık saç, mavi göz- benim o şiirde adına rastlamış, damdan düşercesine sordu: ``-...Kim bu Nerimanof , hiç duymadım.`` O dakika, bütün Avrasya Türklüğünden utandım: Üstelik solcuyum diyen Türk çocuğu, onun adını bile duymamıştı, hiç tanımıyordu!..) `Eşk olsun bele dostluğa ve gardaşlığa!..` O mel`ûn 1337 (1921) kışı; Anadolu def gibi gerilmiş! Kütahya/Eskişehir muharebelerinde, Garp Cephesi yeniliyor; Ankara `da, TBMM `nin Kayser Devamını Oku...


“...Başka Ülkeye Göçmek!..” / 18 Haziran 2004
Geçen gün telefon, delikanlının biri, Türkiye `de kısa sürede bir `intibah` hasıl olmazsa, çoluğunu çocuğunu alıp, insana yeni yükselme ufukları va`deden Güney Afrika Cumhuriyeti `ne gideceğini haber veriyordu; çünkü yeni moda bu, Güney Afrika `ya yerleşmek! Daha önce bu ülke Kanada idi, orasını uçsuz bucaksız toprakları ve az nüfusu ile geniş bir imkânlar ülkesi olarak görüyorlardı; Kanada hükümeti de, yetişmiş `beyinlerimizi` , ülkesine çekmek için, e Devamını Oku...


“..A. Bezirci´nin, ´Gerekçesi Olan, Nedenler´i...” / 16 Haziran 2004
...Şükran `ın (Kurdakul) röportajı diyorduk! Yelken `deki o röportajın (Eylül 1960), başlığı bile, bir şairin öteki şairle röportajını verirken, seçtiği başlıkla nasıl bir `mesaj` ulaştırabileceğini gösterir: ``1940`tan Sonra Şiirimiz!`` 27 Mayıs ertesinde bunun, `Gâzi`den Sonra Sanatımız!` anlamına geldiğini, acaba hatırlayan çıkacak mıdır? Hatırlamayanlara, daha o zaman, Şükran `ın Attilâ İlhan `la hangi platform üzerinde tartışmak istediğini, şu müthiş sorusuna şöyle bir göz atmak, hatırlatmaya yetecektir:  Devamını Oku...


“...´Uğur´un, ´Bayraklaştığı´ An!?...” / 14 Haziran 2004
...Camların ardındaki mayıs aydınlığı, hızla eriyor; salonda -Tunalıhilmi, Buğday Sokağı `ndaki evin salonu- toz halinde dağılan, bir alacakaranlık!... Abajurun düğmesine bastım, bir anda, Uğur `un (Mumcu) güleç mavi gözlerinde, onun muzip aydınlığı! `Komprador aydın` sorusunun cevabını, çok önceden kestirdiği, sezilebiliyor; sizin için, bu işin ilginç yanı, bugün savunduğumun ipuçlarını, yirmi küsur yıl önce Uğur `a (Mumcu) söylediklerimde keşfetme Devamını Oku...


“...´Eğri´ Oturalım, ´Doğru´ Konuşalım!..” / 9 Haziran 2004
...galiba sıra geldi, dergiyi tanıtmaya! Şimdi okuyacağınız ilginç satırlar, hangi türden bir dergi ya da gazetede yayımlanmış olabilirler; sizce bu yayın organı, `sağ` da mı yer almıştır, yoksa `sol` da mı? ``...kapitalizm ve kapitalist dünya `sistemi`, insanlığa, kan, gözyaşı, soykırımlar, acı ve hayal kırıklıklarından başka, bir şey vermedi. Dünyanın, birkaç `kapitalist` ülkesinin halkları; dünyanın, geri kalan çoğunluğunun kaynaklarını, enerjile Devamını Oku...


“...Elleri Armut Toplamıyor!..” / 7 Haziran 2004
(Tesbit/1. ``... Türk aydını, ülkesini ve tarihini, yöresinin ve bölgesinin koşulları içinde değerlendirmeyi, adeta unutmuştur; kriterleri sürekli Batı `dandır, dolayısıyla yanlıştır; çünkü Batı `da geçerli olacak gerçeğin, Doğu `da geçerli olacağını söylemek müşkül; çünkü koşullar farklıdır, mantalite de farklı olacaktır; kim bilir belki de bu yüzden, Adnan Menderes , ona `İki kere iki, her zaman dört eder` diyen, zamanın Dünya Bankası Başkanı  Devamını Oku...


“...Akçura´nın Kehânetleri...” / 4 Haziran 2004
Geçen gün, Sky/Türk , teki `basın toplantısı` nda, Yusuf Akçura `nın Türk aydınlarını eleştiren bir yazısını okumuştum (tarihi 1911 , çıktığı dergi Sebilürreşat ); önce tarihi ve yazarı belirtmediğim için, dinleyenlerin çoğu, günümüzün aydınlarını tarif ettiğini zannetmiş; o fikirden yola çıkarak, bu gayretli ve çalışkan Türkçü`nün, daha o zamanlar, benzer olayları günümüzde de yaşayacağımızı nasıl öngördüğünü kanıtlayan, iki yazı Devamını Oku...


“...Aklın Yolu Bir!..” / 2 Haziran 2004
O fikir, ilk defa yıllarca önce, Doğu Ekspresi `nde Erzincan `dan Ankara `ya gelirken, aklımdan geçmişti; Wagonrestaurant `da, hadiyse tek başınaydım; camlardan toprak damlı evler, yüzyıllık çınarlar, dumanlı dağlar geçiyor: Kim bilir, belki sırtımda teğmen üniformasını taşıdığımdan, belki son altı aydır, yakın tarihimizle uğraştığımdan; manzaraya herhangi bir toprak parçası diye değil, `vatanım` diye bakıyorum; katar boyunca koşuşarak, `gazeteeee!.. g Devamını Oku...


“...Avrasya Çeşitlemesi!..” / 31 Mayıs 2004
...Bugün olsa, öyle bir şeye kalkışır mıydım, bilmem; o zamanlar, genç sayılırım; üstelik Claude (Hartman) hem şair, hem de esoterique (içeriği kendinde gizli) şiiri seviyor, mystique (gizemci) yapılı bir kadın; klâsik Türk şiirini merak etmiş, ben de dilimin döndüğünce anlatıyorum; ara sıra, örnekler çevirerek! İlk şaşkınlığıma, Yunus Emre `nin o ünlü mısraları neden olmuştur; hani şöyledir: ``...mal sahibi mülk sahibi / hani bunun ilk sahibi / mal Devamını Oku...


“...Bu ´Oyun´, O Eski ´Oyun´!..” / 28 Mayıs 2004
(...Nerede kalmıştık? Ha evet, Kadıköy `den (İstanbul) Sedat Dipşo, `Allahın Süngüleri` ni okumuştu da; nazikâne bir şekilde, `Çerkez` Ethem Bey `e `haksızlık ettiğime` dokunduruyordu; ben de sözü, - `mumaileyh` in sütten çıkmış kaşık olmadığına imâen-, işgâl İzmir `inde, Yunanlıların tertiplediği, `Şark-ı Karip Çerkezleri Temin-i Hukuk Cemiyeti` Kongresi`ne (1921) getirip bırakmıştım...) `Triomvira`nın o zamanki niyetleri... (Açık istihbarat/1. `` Devamını Oku...


“...´Türküm´ Demek, Kolay mı?..” / 26 Mayıs 2004
(...biz buna alışmamışız, her defasında, şaşkına dönüyorum: olacak şey mi? Onca kahır, belâ ve çaresizliği, ya da, onca sevinç, heyecan ve mutluluğu, yıllarca beraber yaşamış olduğumuz, Mırç (Cahit Güçbilmez), meğer Çerkez değil miymiş! Üstelik bunu, hiç de yabancım olmayan birinden, İleri JönTürkler Birliği (UJTP) macerasını, -kısmen de olsa- paylaştığımız, Tacettin Karan `dan işitiyorum: o da Cahit gibi dönemeyip, Paris `te kalanlardandı; bilinm Devamını Oku...


“...´Ulusalcılık´, ´Yurt Milliyetçiliği´dir!..” / 17 Mayıs 2004
O yıl, Cumhuriyet `in 10. yılı, ünlü marş bestelenmiş; biz, yâni Karşıyaka Cumhuriyet İlkmektebi `nin 3. sınıfı, dersi mersi bıraktık, Fatma Hocâ`nım `ın yönetiminde, onu ezberlemeye çalışıyoruz, çünkü 29 Teşrinievvel 1933 günü, İzmir Atatürk Anıtı önünde, bir ağızdan söyleyeceğiz. Biz dediğim kimdi, son İzmir yolculuğumda onu düşündüm: Cumhuriyet `in ilk nesli, evet ama; o marşı, yürekten söylemeye çabalayan çocuklar arasında, kimler vardı? `Gâvur` İzmir`in eski halkından, Levanten, Mûsevi; Devamını Oku...


“...Dini, ´Ecnebi´ Kullanıyor!..” / 10 Mayıs 2004
tarihten Yaprak/2: a/ ``...Gâzi `nin tam bağımsızlık tutkusu, Ortadoğu `da İngiltere `yi son derece rahatsız ediyordu, nedeni şu: ``...bağımsızlığın ve Türklerin deyimiyle `ulusal bütünlüğün` korunması için, ülkenin zengin doğal kaynaklarını, bir an önce geliştirmesi zorunludur. Bu ise ancak (buraya dikkat) yabancıların katkısıyla ve mali desteğiyle gerçekleşebilir; ancak büyük dış borç altına girilmesi, ya da ecnebilere geniş ayrıcalıklar tanıyan  Devamını Oku...


“...Sakın, Gâzi´den Sonrakiler!..” / 7 Mayıs 2004
(...İlginç değil mi, Amerika `lı Cheryl Benard da, Rus Aleksandr Dugin de, Türkiye `deki laiklik uygulamasından söz ederken, aşağı yukarı aynı fikirde birleşiyorlar: İlkine göre, ülkemizde `agresif (saldırgan) bir laiklik` uygulanıyor, ikincisine göre ise, `Türkiye`nin önerdiği jeo/politik model, Batı Dünyası`na ve ateist tek dünyacı medeniyete entegre olmak` tan ibaret; `ateist` in `tanrıtanımaz` anlamına geldiğini, ilâve etmeye, bilmem gerek var mıydı?  Devamını Oku...


“...´Laiklik´, Çeşitlemesi!..” / 5 Mayıs 2004
Genç Yazı Müdürü, önceki bir röportajımdan hatırlıyormuş, o söyledi, ona demişim ki: ``-... lâiklik bahsinde ilk şaşkınlığımı, Paris`e ilk gittiğimde yaşamıştım (1949); o tarihte, bıraktığım Türkiye, `Mevlîd-i Nebevî`nin devlet radyosundan naklen yayımlanması, laikliğe uygun mudur, yoksa aykırı mıdır?`, onu tartışıyordu; `aydın kesimi`nin çoğunluğu, `aykırılığından` emin; oysa lâikliğin (çünkü `Aydınlanma`nın) yaratıcısı Fransa`da, de Devamını Oku...


“...´İşin´ İçinde, Kaç ´İş´ var!..” / 3 Mayıs 2004
Tesbit/2. İzmir Kitap Fuarı`nda, Karşıyaka Kaçamağı. `... Cengiz `in (İlhan) evinde akşam çayı (bkz. `Mecelle - Hukuk`un Doksan Dokuz İlkesi) ; bin yıldır yaptığımız gibi, oturmuş `dünya ahvâlini` konuşuyoruz; o her zamanki dikkatiyle, kimsenin üzerinde durmadığı, bir gerçeğin altını çiziyor: Rum Kıbrıs,İsrail`in hoşuna gider mi? ``- ... Kıbrıs`taki Rum hoşnutsuzluğunun altında, Amerika`nın İsrail zaafı olamaz mı? Anglo/saksonlar, Ortadoğu İslamlığ Devamını Oku...


“...Silahlı Kuvvetler, Neden ´Pasif´?!..” / 30 Nisan 2004
(Açık İstihbarat/3. ``...İngiltere `de uzun yıllar `majesteleri` nin Dışişleri Bakanlığı`nı, daha sonra da Başbakanlığını üstlenmiş olan, Lord Anthony Eden (1897-1977), bir tarihte demiştir ki: `Kıbrıs olmazsa, petrol ikmalimizi sağlayacak gerekli tesislerden yoksun kalırız; petrol olmazsa, İngiltere`de açlık ve işsizlik ortaya çıkar. Mesele bu kadar basit!.` O devirde belki öyle görünüyordu, oysa günümüzde, stratejik açıdan Kıbrıs `ın önemi -üstelik  Devamını Oku...


“...Bu Bir ´Sürek Avı´dır!..” / 28 Nisan 2004
(Görgü Tanığı/2, Rauf Denktaş ...Denktaş , kendisine bir Kıbrıs Türkünden gelen mektuba uzanıyor, yazılanların burukluğunu aynen yaşıyor: `...mağdem ki Kıbrıs Türkü anavatanın başına dert olacaktı, neden bize anavatanımızın Türkiye olduğunu öğrettiniz? Neden bize Türk Mukâvemet Teşkilatı TMT`yi kurdurttunuz ve bizi eğittiniz? Neden bize, `yerinizde oturun, size sahip çıkacak halimiz yok` demediniz? Neden 20 Temmuz Barış Harekâtı`nı gerçekleştirdiniz Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji