E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik


“...Tarih Tanıktır ki...” / 23 Nisan 2004
( Tarihten Bir Yaprak/2. ``...İngiltere; Hindistan ve Asya`daki sömürgelerine giden yolları güvenlik altına alma politikasını, 19. asır süresince dış siyasetinin temeli kabul etmiştir. (...) Bu yolların içinde en kısası ve taşıma mâliyeti en düşük olanı Osmanlı İmparatorluğu topraklarından geçenidir. Bu yolun güvenlik altına alınabilmesi ise, Basra Körfezi`ne ve Mezopotamya`ya İngiltere`nin hâkim olması, en azından bu bölgede tek egemen güç olarak görünm Devamını Oku...


“...´Boyunlarında İpleriyle Gittiler´...” / 14 Nisan 2004
(...hiç şüphem yok, okuyunca çoğunuz şaşıracaksınız; kiminiz, derin düşüncelere dalacak; bazılarınız, belki de kızacak ama olsun; şimdi şu satırlara bir bakar mısınız?) ``...Allah birdir, büyüktür: adât-ı ilâhiyenin icâbâtına bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütâlâa olunabilir. İlk devir insâniyetin sebâvet ve şehâbet devridir; ikinci devir, beşeriyetin rüşd devridir. Beşeriyetin birinci devrinde o, tıpkı bir çocuk gibi, b Devamını Oku...


“...´Sakıncalı´ Olan, ´Hangisi´?..” / 12 Nisan 2004
(Onu bunu bilmem, bizim nesil Coğrafya `da, Faik Sabri Bey (Duran) tarafından büyütülmüştür; yoksa söylemiş miydim, o kırmızı kaplı `Büyük Atlas` ı yok mu onun, elimize geçti mi, sanki dünyalar sahiden bizim olurdu; zaten, sanırım `Haritada Şehir Bulmaca` oyununu da, o atlas üzerinde, bizim neslin çocukları keşfetti; peki, ya `İstanbul`dan Londra`ya Şileple bir Yolculuk?` ; okuduğumuz o ilk seyahat romanı? Gerçek şu ki, dünya coğrafyasını, ya Faik Sabri Bey `i Devamını Oku...


“...Neden, ´Hep Böyle´ Oluyor?!..” / 5 Nisan 2004
Çok partili ilk seçimde, henüz lise öğrencisiyim; `malûm sebepler` den iki yıl okuldan uzak kalmadım mı, yaşım oy vermeye elverişli; dönemin `muhalefeti` DP bazı bahaneler öne sürüp, o seçime katılmamıştı; ben oyumu, `CHP olmasın da, hangisi olursa olsun` mantığıyla `Milli Kalkınma Partisi` ne vermiştim; düşünebiliyor musunuz, Nuri Demirağ `ın partisine! Olacak şey mi bu? `Solculuk` tan başı belada, `şair namzedi` bir öğrenci; liberalliği `müsellem` bir p Devamını Oku...


“...ABD´nin, ´Korkulu´ Dört Rüyası!..” / 2 Nisan 2004
Washington `ın, `Büyük Ortadoğu Projesi` nin arkasında, `Global Trend 2015` (2000) raporu yok mudur? Hem de, ne rapor!.. Elbette hatırlayacaksınız! Bu çalışma, `XXI. yy ABD Güvenlik Stratejisi`ne (1997) `takviye` olarak, yeni Başkan Bush Jr. için hazırlanmıştı; nedeni belli, 2015 yılındaki `muhtemel` bir savaş, bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş; neticede, Çin Halk Cumhuriyeti `nin, ABD `yi yenebileceği anlaşılmıştı! Ya da bu, kullanışlı bir `bahane `dir; z Devamını Oku...


“...Temeli, ´Yanlış´ Atıldı!..” / 31 Mart 2004
O ne heyecandı: `İnönü `Cumhuriyeti` , faşizan `totaliter` karakterini bırakıp, `demokrasi` ye yöneliyor; II. Dünya Savaşı `nın sonu, San Francisco Konferansı `na katılmak için, `Demokrasi` nin esas alınması, Ankara `nın rahatını kaçırdı; çünkü, olayın `tevâtürü` bile, `Solcular` ın, `haddini tecâvüz(!) etmesine` neden oluyor; şu Tan gazetesine, şu Yeni Dünya gazetesine, şu Gün mecmuasına baksanıza! Sorun 4 Aralık 1945 günü, `Gençliğin` galeyâna gelip, muazzam bir nümâyişle, gazeteleri basması; Devamını Oku...


“...Büyük Ortadoğu Projesi?..” / 24 Mart 2004
Gecenin bir vakti, ansızın beklediğim o telefon: ``...peki, ya `Büyük Ortadoğu Projesi` (BOP); ve onunla meydana çıkan, gizli istikrar bozma teşebbüsleri; onları ciddiye almıyor musunuz? Tek satır yazmadınız da!..`` Neyi, hangi tarafından ciddiye alacağız? Haber gazeteciliğini, gündeliğe ve şaşırtıcılığa indirgedin mi; gözüne birinci derecede `önemli` görünen `haber`; aslında, uzun vâdeli `perspektif gazeteciliği` bakımından, çoktan `dosyalanmış` bir `vâkıa` dır; meraklısı, elbette bu köşede  Devamını Oku...


“Rezaletin Daniskası!..” / 22 Mart 2004
Gündeş (asıl adı başka), İstanbul `da bir üniversitede okuyor; bitirdiği zaman, İngilizce öğretmeni olacakmış; aslında, `farklı dilleri ve farklı kültürleri öğrenmeye olan sevda `sı, `ve bunu da milletine yararlı olabilecek şekilde yapma isteği` onu `bu alana sürüklemiş` / Her şey yolunda gibi görünüyormuş ama, işte ama`sı var; neymiş Gündeş `ten dinleyelim: ``... Fakat üniversitede, bu dilin eğitiminde gördüğüm çarpıklıklar beni çok üzmekte; bu dilin eğitimini görmek ve vermek isterken, Devamını Oku...


“...O Mektuplar ki!..” / 17 Mart 2004
(Ulusal `dip dalgası` ndan, `ecnebi dille öğretim` e tepki mektupları, adeta yağıyor; birbirinden ilginç şu üç mektubu hele bir okuyun, sonra tartışırız.) Dicle Alagöz yazıyor; ``....`yabancı dil eğitimi` bir devletin, dünyanın birbirine yakınlaştığı bu çağda, öğrencisine sağlayacağı, en güzel imkânlardan biridir, ancak `yabancı dille eğitim`, bir ulusa yapılmış hakarettir. Bunu, iki yabancı dili çok iyi, başka ikisini ise temel düzeyde konuşan biri o Devamını Oku...


“...Bir ´İbret Mektubu´!..” / 15 Mart 2004
(...`vatan ve namus` bilincinin oluşturduğu, o ulusal `dip dalgası` nın; için için kaynayarak, nasıl yükseldiğini gösteren, bir sürü mektup alıyorum; içlerinden birisini, - Bircan Mine `nin (asıl adı başka) gönderdiğini- ibret-i âlem için sizinle paylaşmak istedim) `... Kahrımdan öleceğim!..` ``...1977 senesinden beri Berlin`de yaşıyordum; beş ay önce Türkiye`ye döndüm; babam öğretmendir, zamanında bakanlık tarafından yurtdışında Türkçe dersi vermek Devamını Oku...


“...´Ecnebi Kültür´ün Maymunu Olmak!..” / 10 Mart 2004
(...ya o, geçen gün çıkagelen kitap, neler diyor? Daha önsözün ortalarında, insanı düşünmeye sevk eden, şu satırlara rastladım: ``...Türkiye`deki Amerikan okullarının, kurulduğu yıllardan başlamak üzere, etkisi oldukça artmıştır. (dikkat!) Atatürk döneminde, Türk okullarındaki bazı iyileştirmeler, yâni eğitimin, öğretimin kalitesinin arttırılması nedeniyle; özellikle yabancı okullara olan talep azalmışsa da; daha sonraki dönemlerde, eğitimdeki düzen Devamını Oku...


“...Gâzi´nin ´Kızları´!..” / 8 Mart 2004
(... Mütareke yıllarında, Ankara `daki TBMM Hükümeti Hey`et-i Vekilesi`ne arz edilmiş, bir istihbarat raporunda; bilir misiniz ki `payitaht`tan şöyle bahsedilmektedir: ``... bademâ İstanbul`da `İngilizcilik` moda olmuş ve bu kuvvet önünde, birçok kimse boyun eğmiştir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti`nin tekrar tesisi; münhasıran bu muhiplerden müteşekkil bir kabine teşkil edilmesi tasavvurları, bu boyun eğişin delâilidir; bir taraftan da, henüz muâhedemizin ne olduğunu, Devamını Oku...


“...Ecnebi Eğitim, ´Vazgeçilmez´ imiş!..” / 5 Mart 2004
(...meraklısı, elbette hatırlayacaktır; ’misyoner’ okullarını irdelerken, en aşağı otuz yıl kadar önce, ele geçirdiğim şöyle bir demeci yayımlamıştım ki; ’mazlum halklara’ İngilizce -ve tabii, Hıristiyanlık- öğretmeye giden bu ’kültür yuvaları’ nın (!), maksad-ı aslilerini pek güzel anlatıyordu: ’’...American Bord of Mission, yaklaşık 65 yıldır, Türkiye’de faaliyette bulunmaktadır. (Dikkat!) Ticari ilişkiler bakımından, misyonlar bu bölg Devamını Oku...


“...O ´Korkulu Rüya´yı Görecek miyiz?..” / 1 Mart 2004
(... Öğretim ve eğitimi ’ecnebi’ , yapımı ’misyoner’ , okul ve üniversitelerle ilgili, o birkaç ’söyleşi’ , epeyce yankı yaptı; bir yandan, halkımızın o konuda ne kadar ’dolu’ olduğunu görmüş olduk; öte yandan, bu iş böyle sürerse, ’geleceğin’ ne mertebe ’karanlık’ olacağına ilişkin, ciddi ’işaretler’ önümüze çıktı. Sanırım, başlangıcı bu tür ’ecnebi’ bir öğretim sisteminin, ne türlü ’karanlık’ bir son hazırladığ Devamını Oku...


“...Anadolu Kadınları, Müdafaa-i Vatan Cemiyeti!..” / 25 Şubat 2011
(... ’ve kadınlar, bizim kadınlarımız’ , sırası geldiği zaman, ’yurttaş sorumluluklarına’ , hangi şart altında olursa olsun, yiğitçe sahip çıkıyorlardı, örnek mi, alın size örnek: ’Kurtuluş yolu’nu açanlar... ’’... 1334 (1919) yılının Teşrinisâni (Kasım) ayında Erzurum İnas İdadisi (Kız Lisesi) Müdiresi Fâika Hakkı Hanım, Muradiye Cami-i şerifinde toplanan kadınlara hitaben bir konuşma yapmış; Erzurumlu kadınları işgale karşı şiddetl Devamını Oku...


“...Hey Gidi, Habibe Kadın!..” / 23 Şubat 2004
(...affedersiniz ama, peki siz o şiiri hatırlıyor musunuz? Ya Kemâlettin Kâmi Bey ’i (Kamu) ? Ben hiç unutmadım; bazıları, Necmettin Halil Bey ’e benzetip, şiirine burun kıvırabilirler; beni hiç ’ırgalamaz’; dokuz on yaşlarımda nasıl ’Kıraat Kitabı’ mızdaki şiirini, heyecanla nasıl ezbere okuyabiliyorduysam; bugün, ’seksenine merdiven dayamış’ bir ’yurttaş’ olarak, yine ezbere okuyabilirim: ’...İzmir kapılarında...’ ’’...belki şimdi sana  Devamını Oku...


“...Tut Kelin Perçeminden!..” / 9 Şubat 2004
O akşamüstü, bulutlar Boğaziçi ’ne sarkmış; her taraf, külrengi bir pus; İzmir ’den bir telefon: ’’- ... Filân gazetedeki ilanı gördün mü? Öyleyse gör, hem de mutlaka’’ . Aradım buldum, aslında bir iş ilanıydı; bankanın birisi, galiba müfettiş muavini alacak (onlar ’uzman yardımcısı’ diyor); âdet üzere, namzette aradığı vasıfları sıralamış, diyor ki: ’’... Üçyıldız Bankası’nın, İstanbul’da ve diğer illerde bulunan birimlerinde  Devamını Oku...


“...´Orada´ Öyle de, ´Burada´ Neden Böyle?..” / 4 Şubat 2004
(M`ba henüz stajyer, doktordan sayılmıyor; Fildişi Sahili`nden, o şaşırtıcı zenci güzeli; yoğun gece karanlığında, yalnız bembeyaz dişlerini ve gözlerinin akını görebildiğim, `ulusalcı` komünist; beni azarlar gibi diyordu ki: -... `beyazlar`, - gelişme ve kalkınma `numarasıyla` - `ecnebi` sermayesinin, `Üçüncü Dünya`ya yayılışının propagandasını yapıyorlardı; biz bilmeyerek, `Batı`lı, Beyaz ve Hıristiyan`la; `Üçüncü Dünya`lının, -yani siyah ya da Devamını Oku...


“...Gündemdeki ´Totaliterlik´!..” / 2 Şubat 2004
... Nerede kalmıştık? Sanırım ülkemizde, ’Soğuk Savaş’ tan kalma iki ’mücbir sebep’ in; Media ’yı -dolayısıyla halkı ve intelligentsia ’yı-, ülke için geçerliği kalmamış bir tartışma zemininde oyalayıp durduğunda! Sözü bağlarken de galiba, bu iki mücbir sebebin, sonuçları iyi midir kötü mü; ülkemizde bunun, doğru dürüst tartışılmamış olduğunu söylemiştik... Asıl gerekli ve zorunlu olan, aslında buydu; zira on yıldan beri, her ’iki mü Devamını Oku...


“...Hem Öfke, Hem Kahır, Hem Utanç!..” / 7 Ocak 2004
(Bakın, söylemedi demeyin, bu söyleşi -daha kolay, daha açık anlaşılmak için- ’hileli’ tasarlandı, öyle başlıyor; maksad hâsıl olunca, eminim mâzûr görülecektir.) ’Kemalist’ Cumhuriyet, nerede? Genç bir aydın, ’dünyanın kaç köşe olduğunu’ , artık iyi kötü öğrendiği için; ülkemizin edebiyat ve sanat -genellikle ’kültür’ - düzeyinde, hiç de iyi gitmediğini düşünüyordu; o gece, izlenimlerini yazmak istedi: neler dedi, öğrenmek istemez  Devamını Oku...
Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji